Блискавкозахист

Блискавкозахист

Блискавкою являється потужний високоенергетичний потік електронів силою до декількох тисяч ампер і становить головну загрозу ураження розрядом електричного струму людей і тварин, а також здатний при попаданні в будівлі і споруди завдати значної шкоди конструкціям , обладнанню, яке там знаходиться, або стати причиною пожежі. На сьогоднішній день для захисту конструкцій будівель, споруд та обладнання від наслідків негативного впливу природного явища, яке називають блискавкою, застосовують системи пасивнго чи активного блискавкозахисту.
Системаою зовнішнього блискавкозахисту є струмопровідні конструкції, спеціально змонтовані в верхніх частинах будівель для забезпечення перехоплення блискавки і відведення її енергії в землю. Ефективність захисту за допомогою таких конструкцій обумовлюється, перш за все, їх кількістю і щільністю покриття, а також особливостями будівель і споруд. Тому такі системи струмопровідних конструкцій прийнято називати пасивним захистом від блискавки.
Пасивний блискавкозахист складається з пристрою блискавкоприймача, який служить для притягнення і прийому атмосферного електростатичного розряду, ліній токовідводів, що грають нехай і другорядну, але важливу роль щодо відведення енергії сили струму при попаданні блискавки в блискавкоприймач та заземлювачів, покликаних забезпечити безпечну утилізацію електричного розряду блискавки і запобігти її небезпечне розтікання по землі. Блискавкоприймач або блискавковідвід залежно від ряду технічних умов може бути виконаний у вигляді металевого стержня, закріпленого або на окремо розташованих опорах, або на найвищій точці будівлі, причому кількість таких стрижнів розраховується для кожного об’єкта індивідуально, токопровідного троса, натягнутого між крайніми опорами у верхній частині даху, токоприйомної сітки, виконаної з певним кроком по поверхні покрівлі, яка як правило, застосовується для плоских дахів з великою площею поверхні.
Струмовідводи представляють собою металеві провідники для з’єднання різного виду блискавкоприймачів з заземлювачами. Заземлення блискавкозахисту може являти собою як окремі заземлювачі, так і їх систему, що складається з декількох електродів з’єднаних між собою, причому допускається підключати струмовідводи до вже існуючого контуру заземлення будівлі, але з використанням спеціальних розрядників.
Гарантія надійної роботи системи пасивного блискавкозахисту щодо забезпечення безпеки на об’єктах обумовлюється, перш за все, повнотою виконаних розрахунків за кількістю і розстановкою блискавкоприймачів, а також якістю монтажу основних елементів.
Головною відмінністю і основним елементом системи активного блискавкозахисту є активний блискавкоприймач, який представляє собою непросто металевий стрижень, а спеціально виконаний пристрій. В іншому системи активного і пасивного блискавкозахисту мають схожу будову.
Активний блискавковідвід представляє пристосування з вбудованим електронним пристроєм, здатним самоактивуватися при наближенні грозових хмар.
Принцип дії такого приладу грунтується на створенні високовольтних імпульсів навколо головки блискавкоприймача під впливом виникаючих під час грози полів статичної електрики, що в свою чергу, сприяє зворотній іонізації навколишнього повітря, чим і викликається ефект притягання розрядів блискавки.
Хоча за основними параметрами і за будовою елементів пасивний та активний блискавкозахист зовні дуже схожі, але все-таки є ряд значних розбіжностей як в технічних характеристиках, так у витратах при побудові даних систем безпеки. За принципом дії – активна система створює більш високу електричну напруженість, сприяючи більшій зворотній іонізації навколишнього повітря. По радіусу дії – активна головка блискавковідводу сприяє збільшенню покриття зони безпеки в 4 рази, в порівнянні з пасивним блискавко приймачем. По зоні захисту – активні громовідводи покривають в 8 разів більший обсяг простору навколо себе, на відміну від пассивного. За кількістю токовідводів і заземлювачів – для одногоbпасивного блискавкоприймача потрібно не менше двох, а для активної головки досить від одного до двох провідників. При проектуванні – для розрахунку активної системи захисту від блискавок, досить взяти радіус площі, яка захищається, згідно паспортних даних електронної головки, а для пасивного блискавкозахисту потрібна складна методика розрахунків, яка повинна враховувати безліч різних технічних параметрів;
По загальній вартості – за рахунок покриття однієї електронної головки блискавкоприймача більшої площі, активний захист значно дешевше пасивного як при капітальних витратах і при монтажі, так і в подальшій експлуатації.